Få ditt eget provexemplar!

Vad roligt att du har hittat kurslitteratur som du är intresserad av att använda i din undervisning.
Tänk på att du enbart kan beställa provexemplar för kursböcker avsedda för undervisning på universitet och högskola.